ALGEMENE VOORWAARDEN SPINGAREN

 A. Geldigheid

 • Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkooptransacties.
 • Afwijkende afspraken zijn pas van kracht, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door de directie zijn bevestigd.
 • Prijzen zijn altijd onder voorbehoud.

 B. Kwaliteit

 • Het restaurant garandeert dat de kwaliteit van het gebodene in al haar facetten voldoet aan het door haar gevoerde concept.
 • Alle reclamaties dienen onmiddellijk te geschieden bij de bedrijfsleider en/of eigenaren. Eventuele problemen worden zoveel mogelijk onverwijld opgelost.

 C. Offertes en reserveringen

Opties en/of offertes geplaatst met de offertemodule

 • Offertes zijn maximaal 14 dagen geldig. Na 14 dagen vervalt de offerte.
 • De korting wordt definitief vastgesteld na afloop van het diner. Wijzigingen in de offerte of het aantal personen kunnen dus van invloed zijn op het uiteindelijk te ontvangen kortingsbedrag.
 • Wanneer een offerte aangevraagd wordt zonder optie of boeking garanderen wij geen beschikbaarheid en/of korting.

 D. Reserveringen/annuleringen

 • Voor alle reserveringen geldt dat het exacte aantal personen 48 uur voorafgaand aan de aanvangstijd van de reservering aan het restaurant moet worden bekendgemaakt.
 • In elk ander geval gaan wij uit van het aantal personen zoals ons op dat moment bekend is. - Voor elk ontbrekend persoon tot aan het gereserveerde aantal - met vrijstelling van de eerste twee personen - zullen wij de couvertprijs á €30,- in rekening brengen bij het niet tijdig wijzigen van het aantal gereserveerde personen.
 • Annuleren kan kosteloos tot 72 uur voor aanvangstijd van de reservering (met uitzondering van een eventuele aanbetaling). Bij annuleringen binnen 72 uur voor aanvangstijd van de gemaakte reservering zullen wij voor elk ontbrekend persoon tot aan het gereserveerde aantal - met vrijstelling van de eerste twee personen - de couvertprijs á €30,- in rekening brengen.
 • Reserveringen gedaan door corpsleden of leden van een studentenvereniging, worden slechts gehonoreerd, indien als zodanig bekendgemaakt. Deze dienen te allen tijde onze overeenkomst voor studentenverenigingen te ondertekenen. Reserveringen onder valse voorwendsels worden als niet-geldig beschouwd.
 • Indien een groep overlast veroorzaakt, dient ze de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden.
 • Het restaurant is te allen tijde bevoegd een persoon of een groep personen uit het restaurant te verwijderen.
 • Wanneer aan een gezelschap de exclusieve (zonder aanwezigheid van andere gezelschappen/personen) beschikking is toegewezen van een ruimte dan is deze exclusiviteit afhankelijk van een minimale besteding of aantal gasten. Bij een minder aantal gasten geldt een toeslag van een aantal keer de couvertprijs of kan de exclusiviteit vervallen. Toezegging van exclusiviteit wordt altijd schriftelijk bevestigd.
 • Opties worden verleend met een tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet voor de afloopdatum door de klant wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe een opzegging vereist is.


 E. Betaling

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 • Als alternatieve betalingsmiddelen worden geaccepteerd: Pin, Visa en Mastercard
 • Bedrijven geregistreerd bij de KvK kunnen de rekening toegestuurd krijgen en binnen 14 dagen, netto, per bank overmaken. 
 • Indien de betaling niet binnen 14 dagen voldaan is, zullen per volgende dag dat de factuur niet is volbracht, 1% rente in rekening gebracht worden, alsmede de eventuele incassokosten.
 • De persoon die de reservering maakt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle rekeningen uit hoofde van de reservering, ook indien de reservering (mede) voor derden is gemaakt.