ALGEMENE VOORWAARDEN SPINGAREN

A. Geldigheid 

 • Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze verkooptransacties. Wij accepteren geen algemene inkoopvoorwaarden van onze afnemers.
 • Afwijkende afspraken zijn pas van kracht, wanneer deze uitdrukkelijk schriftelijk door de directie zijn bevestigd.
 • Prijzen zijn altijd onder voorbehoud.

B.Kwaliteit 

 • Het restaurant garandeert dat de kwaliteit van het gebodene in al haar facetten voldoet aan het door haar gevoerde concept.
 • Alle reclamaties dienen onmiddellijk te geschieden bij de bedrijfsleider en/of de directie. Eventuele problemen worden zoveel mogelijk onverwijld opgelost.

C. Offertes en reserveringen

Opties en/of offertes geplaatst met de offertemodule

 • Offertes zijn maximaal 14 dagen geldig. Na 14 dagen vervalt de offerte.
 • De korting wordt definitief vastgesteld na afloop van het diner. Wijzigingen in de offerte of het aantal personen kunnen dus van invloed zijn op het uiteindelijk te ontvangen kortingsbedrag.
 • Wanneer een offerte aangevraagd wordt zonder optie of boeking garanderen wij geen beschikbaarheid en/of korting.

D. Reserveringen/annuleringen 

 • Voor alle reserveringen geldt dat het exacte aantal personen 48 uur voorafgaand aan de aanvangstijd van de reservering aan het restaurant moet worden bekendgemaakt. Aan het wijzigen van het aantal personen zijn geen kosten verbonden, indien dit aantal niet meer dan 25% afwijkt van het oorspronkelijk gereserveerde aantal of een later gereserveerd hoger aantal.  
 • In elk ander geval gaan wij uit van het aantal personen zoals ons op dat moment bekend is. - Voor elk ontbrekend persoon tot aan het gereserveerde aantal - met vrijstelling van de eerste twee personen - zullen wij de couvertprijs á €30,- in rekening brengen bij het niet tijdig wijzigen van het aantal gereserveerde personen.
 • Zowel de gast als het restaurant kan de reservering annuleren.
 • Annuleren kan kosteloos, indien de volgende termijn in acht genomen wordt:

Aantal personen                    tot .. van tevoren

T/m 25                                   7 dagen

25-50                                    14 dagen

50-75                                    21 dagen

boven 75                                30 dagen

 

 • Bij bovengenoemde termijnen dient de dag waarop het diner of andere gelegenheid plaatsvind en de dag waarop geannuleerd wordt niet te worden meegerekend.
 • Bij annuleringen na genoemde termijn is de partij die annuleert aan de andere partij de volgende vergoeding verschuldigd: voor elk geannuleerde persoon - met vrijstelling van de eerste twee personen - de couvertprijs van €30,-.
 • Reserveringen gedaan door corpsleden of leden van een studentenvereniging, worden slechts gehonoreerd, indien als zodanig bekendgemaakt. Deze dienen te allen tijde onze overeenkomst voor studentenverenigingen te ondertekenen. Reserveringen onder valse voorwendsels worden als niet-geldig beschouwd.
 • Indien een groep overlast veroorzaakt, dient ze de schade die daaruit voortvloeit te vergoeden.
 • Het restaurant is te allen tijde bevoegd een persoon of een groep personen uit het restaurant te verwijderen.
 • Wanneer aan een gezelschap de exclusieve (zonder aanwezigheid van andere gezelschappen/personen) beschikking is toegewezen van een ruimte dan is deze exclusiviteit afhankelijk van een minimale besteding of aantal gasten. Bij een minder aantal gasten geldt een toeslag van een aantal keer de couvertprijs of kan de exclusiviteit vervallen. Toezegging van exclusiviteit wordt altijd schriftelijk bevestigd.
 • Opties worden verleend met een tevoren vastgestelde afloopdatum. Een optie die niet voor de afloopdatum door de klant wordt omgezet in een daadwerkelijke reservering, wordt geacht te zijn vervallen zonder dat daartoe een opzegging vereist is.

E. Betaling 

 • Alle prijzen zijn inclusief BTW.
 • Als alternatieve betalingsmiddelen worden geaccepteerd: Pin, Visa, Mastercard en betaling vooraf via een bankoverschrijving.
 • In Nederland gevestigde bedrijven geregistreerd bij de KvK kunnen, na uitdrukkelijke goedkeuring van de directie, de rekening per email toegestuurd krijgen en binnen 8 dagen, netto, per bank overmaken. 
 • De gast dient zelf per email vóór het diner aan te even wat de tenaamstelling en het factuuradres is, almede het eventuele te vermelden kenmerk en het email adres waar de factuur naartoe gezonden moet worden.
 • Indien de rekening niet binnen genoemde termijn betaald is zullen kredietkosten in rekening gebracht worden ter hoogte van 2% van het totale factuurbedrag vermeerderd met btw. Voorts zal 1% rente per maand of gedeelte van een maand in rekening gebracht worden.
 • In voorkomend geval bedragen de incassokosten 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 40,-
 • De persoon die de reservering maakt is hoofdelijk aansprakelijk voor alle rekeningen uit hoofde van de reservering, ook indien de reservering (mede) voor derden is gemaakt.